ZAČETEK REDNIH TRENINGOV

 
Kontaktna oseba je  Maja POHAR PERME, GSM 041-351-844.
Treninge sofinancira Mestna občina Ljubljana.